Popularne Posty

„Handel internetow

Każdy aktywny handel wychodzi naprzeciw potrzeb klienta. Analizuje jego potrzeby, ...

„Pozycjonowanie.

Pozycjonowanie strony internetowej to wszechstronne działanie, które ma na celu ...

„Milionowe inwesty

Handel to walka o klienta. Nie ważne czy dotyczy to ...

Oprogramowanie dedyk

Firmy w dzisiejszych czasach poszukują takich rozwiązań komputerowych, które sprawią, ...

Jak dobierać ubrani

Jakość naszych ubrań jest przede wszystkim zależna od naszego podejścia ...

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest aby strategia przyjęta przez zarząd była ściśle skoordynowana z wszystkimi działaniami realizowanym przez komórki firmy. Dotyczy się to każdej sfery działalności organizacji, w tym również marketingu. Dobrze dobrane działania marketingowe będą sprzyjały realizowanej przez firmę strategii, pozwolą na realizację celów operacyjnych, strategicznych, a więc i tych krótko jak i długookresowych. Często spotykany błąd jaki popełniają menedżerowie to brak konsultacji pomiędzy kierownikami ds. marketingu, a osobami odpowiedzialnymi za budowanie strategii firmy. Wiąże się to z brakiem spójności działania, a nawet podejmowaniem wykluczających się działań. Najczęściej w praktyce spotyka się, że strategia marketingowa ma spełnić zupełnie odmienne cele niż ogólna strategia firmy.

Zalecana jest w związku z tym bliska współpraca pomiędzy menedżerami firmy, partycypowanie kierowników w podejmowaniu kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Reklama i promocja ma uwydatniać to co ma podstawowe znaczenie w wizji oraz misji organizacji, które w szerokim stopniu wpływają na postrzeganie przez potencjalnych konsumentów firmy.

Część wyznaczonych działań w przypadku ogólnej strategii oraz strategii marketingowej powinna być zbieżna, a część powinna być innym środkiem na osiągnięcie tego samego rezultatu. Tylko dzięki temu przedsiębiorstwo może odnieść sukces, a reklama i promocja przynieść zamierzone efekty i w związku z tym będzie możliwe osiągnięcie wyższego od dotychczasowego zysku. Oczywiście powiększanie zysku jest celem każdego przedsiębiorstwa i od tego właśnie zależy czy prezes utrzyma swoje stanowisko, jakie będą premie dla dyrektorów oraz wiele innych czynników. Tak czy owaka warto jest wiedzieć że jeżeli jakiś towar jest drogi czy zbyt tani to wszystko jest właśnie skalkulowane w strategii rozwoju firmy lub przedsiębiorstwa. Na tym pracuje grono specjalistów i oni zrobią wszystko żebyśmy tylko zostawili jak najwięcej pieniędzy w ich firmie.